Shekhar Singh

Mumbai

BACK COMPCARD

Age: 32    Height: 5'11"    Waist: 28"    Hair: Black    Eyes: Black