Pratik Lohana

Age: 25    Height: 5'8"    Waist: 34"    Hair: Black    Eyes: Black