Kartik Sharma

Age: 20    Height: 6'    Waist: 30"    Hair: Black    Eyes: Black