Daksh Gosavi

Age: 14    Height: 5'5"    Hair: Black     Eyes: Black